E-book

Om respectvol en zorgzaam om te gaan met dit erfgoed, moet men de kwaliteiten, betekenissen en waarden ervan kennen en begrijpen.

Het boek ‘Mijn-Cité’ gaat in op deze betekenissen en tracht zo een kader te scheppen voor eventuele ingrepen aan het woonpatrimonium. De ambitie is dat men ingrepen uitvoert die de beeldkwaliteit van de tuinwijken bewaart, herstelt of net versterkt.

Het boek reikt geen pasklare oplossingen aan, maar biedt aandachtspunten en denksporen voor bewoners, verbouwers, ontwerpers, beleidsmakers en –uitvoerders. Maar ook voor al wie begaan is met het Limburgs erfgoed, en met de mijncités in het bijzonder is het een aangename kijk- en leeservaring met verrijkende inzichten.

Aangezien de gedrukte oplage uitgeput is, opteren wij vanuit een duurzame visie het boek Mijn-Cité enkel nog digitaal beschikbaar te stellen.