Mijn cité

De Limburgse steenkoolmijnen en de tuinwijken zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.

De typische architectuur, het vele groen en de unieke stratenpatronen bepalen het bijzondere karakter van deze mijncité’s. Zij hebben ook een belangrijke cultuurhistorische erfgoedwaarde. De kandidatuurstelling voor Unesco Werelderfgoed getuigt hiervan.

Het is dan ook belangrijk om zorgzaam en respectvol om te gaan met dit waardevol erfgoed. Tegelijkertijd staan we voor een grote uitdaging om het woonpatrimonium aan te passen aan de hedendaagse woonbehoeftes en aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.